Webbsidor

Smaka på Kristinehamns nya hemsida

Ny hemsida till Smaka på Kristinehamn

Jag har hjälpt nätverket Smaka på Kristinehamn att skapa en ny hemsida. För att få ännu bättre spridning på evenemang och nyheter ligger sidan som en undersida till visitkristinehamn.se. Fokus har varit att lyfta evenemangen, människorna och producenter samt restauranger på ett än tydligare sätt. Se hela hemsidan här

Elkontroll AB

Elkontroll AB behövde en hemsida som ordentligt belyste deras tjänsteutbud, geografiska räckvidd och stora miljöengagemang. Att använda enbart elfordon för sina transporter, att inte köpa varor från långväga håll, mm, mm. En vecka efter att hemsidan hade uppdaterats blev de kontaktade av media angående miljöfrågor…

Se hela deras hemsida här.

Picassos Veranda

Jag har hjälpt Picassos Veranda att anpassa och uppdatera deras hemsida för att förmedla Aktiviteter, Fest och högtid samt information om Boende. Även tydligare öppettider och nytt bildmaterial ingick. I augusti 2023 tog Picassos Veranda fram en helt ny hemsida med alla dessa komponenter ihop med ny layout.

Responsiv webbsida till Österviks kapell

Allt fler söker information från mobila enheter och det märktes tydligt i statistiken för Österviks kapells webbsida. För att ge alla dessa ett bättre och tydligare gränssnitt har vi gjort om webbsidan. Den nya sidan ger tydligare och mer lättläst information i mobiltelefoner och iPad samt en mer överskådlig månadsbaserad kalender där även detaljerad information kan skrivas in. Vi har också passat på att tydligare framhäva kopplingen mellan Gustafsviks herrgård (som Ernst Kirschsteiger renoverade år 2016) och Österviks kapell. Gå till den nya webbsidan.

Webbplats – Smaka på Kristinehamn

I enlighet med Kristinehamns antagna besöksstrategi har Närsam och engagerade matföretag startat ett samarbete för att lyfta mat och dryck i kommunen. För att synliggöra detta samarbete och bidra till marknadsföringen av alla de företag som arbetar med hantverksproduktion av mat och dryck och lokalproducerat har jag fått i uppdrag att skapa en webbplats som heter ”Smaka på Kristinehamn”. Läs mer.