Presentation


Jag arbetar med information och verksamhetsutveckling. Målgrupp är främst små företag och föreningar. Läs mer om projektledning, marknadsföring och webbsidor. Jag är även bussguide och föreläsare och håller stadsvandringar samt vandringsturer på Järnleden och Vålön.

2019 års stadsvandringar börjar den 31 maj (enstaka tillfälle) och hålls sedan varje vardag under sommaren (1 juli-2 augusti).

Jag är en tvåspråkig humanist med bred kännedom om information, internet, IT, verksamhetsutveckling och projektledning. Sedan 2003 har jag arbetat med turism i Kristinehamn men är född och uppväxt i Stockholm. Tidigare arbetsgivare är bl a IBM, Ericsson, Logica, Tomatis och Kristinehamns turistbyrå.