Presentation


Jag arbetar med information och verksamhetsutveckling. Målgrupp är främst små företag och föreningar. Läs mer om projektledning, marknadsföring och hemsidor. Jag är även bussguide och föreläsare och håller stadsvandringar samt vandringsturer på Järnleden och Vålön.

Jag är en tvåspråkig humanist med bred kännedom om information, internet, IT, verksamhetsutveckling och projektledning. Sedan 2003 har jag arbetat med turism i Kristinehamn men är född och uppväxt i Stockholm. Tidigare arbetsgivare är bl a IBM, Ericsson, Logica, Tomatis och Kristinehamns turistbyrå.