Hållbarhetsarbete

Självklart månar jag om miljön och tar de miljöval som är möjliga. Hållbarhet och miljövänliga val är en naturlig del av allt arbete.

Som stads- och naturguide:

  • använder jag befintlig infrastruktur som mina skådeplatser/besöksmål
  • lämnar jag och mina grupper inga spår – utöver fotspår – skräp plockas alltid med hem
  • använder jag en cykel som tjänstefordon under hela den tid av året då det är möjligt
  • använder jag kommunala transporter i form av bussar och turbåtar för mina besökare