Gustafsviks Herrgård

gustafsvik

Foto från ett historiskt arrangemang

Jag guidar vid Gustafsviks Herrgård (platsen som Ernst Kirschsteiger renoverade år 2016). Här går historien tillbaka ända till 1400-talet. Jag berättar om de som bott och verkat på gården och det innefattar allt från kungligheter och kuppmakare till pyromaner. Vid framförhållning kan jag även visa flygelbyggnaden som Ernst renoverade (med förbehåll för att den inte är bokad för andra aktiviteter). Tid ca 45 minuter.

Pris för privatpersoner
Minimipris 850 SEK inkl moms (1-10 personer, sällskap som är fler betalar 85 SEK per person). För att boka kontakta mig.

Pris för busslaster, företag och organisationer
1700 SEK inkl moms – valfritt antal åhörare – jag tar med mikrofon och högtalare. För att boka kontakta mig.