GDPR (General Data Protection Regulation)

Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation). GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).

För mig som konsult är det viktigt att du som kund känner dig trygg i hur jag hanterar dina uppgifter. Därför är jag öppen med hur jag hanterar och behandlar dina personuppgifter.

Privatpersoner som deltar i evenemang

Mitt mål är att göra det enkelt för dig. Jag behöver dina personuppgifter för att identifiera dig som kund och vad vi avtalat om.

Den nya lagen innebär att du som kund har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering och rätt att invända mot behandling till exempel direktmarknadsföring. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter.

Varifrån kommer dina personuppgifter
Jag samlar in de personuppgifter som du ger till mig i samband med bokning av evenemang, dvs namn, telefonnummer och/eller mail-adress. Dina personuppgifter sparas så länge de behövs. När uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet eller inget lagkrav föreligger kommer jag att ta bort eller avidentifiera dem.

Jag ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Jag delar inte dina uppgifter med tredje part.

Information till dig som är kontaktperson eller användare hos en företagskund, leverantör eller samarbetspartner 

Jag samlar enbart in de personuppgifter från kontaktpersoner eller användare som behövs för att kunna fullgöra mina åtaganden gentemot de företag, organisationer eller ideella föreningar jag har ett kommersiellt avtal med. Personuppgifter är information som identifierar vem du eller de personer du företräder är, exempelvis namn, mobiltelefonnummer, telefonnummer, e-postadress och postadress.

Varifrån kommer dina personuppgifter
Jag samlar in personuppgifter som du ger till mig i den roll du har i det företag eller organisation du arbetar för. Jag sparar dina personuppgifter så länge vårt kommersiella avtal med din arbetsgivare gäller.

Så behandlar jag dina personuppgifter och varför
Jag kan också komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig angående tjänsterelaterade och administrativa ärenden eller för att ge andra relevanta upplysningar.

Jag ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Jag delar inte dina uppgifter med tredje part.

Enligt Dataskyddsförordningen har du som individ vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering och rätt att invända mot behandling exempelvis direktmarknadsföring. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten.

Kontakta mig

Om du har frågor om hur jag hanterar dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta mig, se kontaktuppgifter nedan.

Christina Skan
Fabriksgatan 2C
681 30 Kristinehamn
Telefon: 070-815 99 62
Mail: info@konsultchristinaskan.se