Elkontroll AB

Elkontroll AB behövde en hemsida som ordentligt belyste deras tjänsteutbud, geografiska räckvidd och stora miljöengagemang. Att använda enbart elfordon för sina transporter, att inte köpa varor från långväga håll, mm, mm. En vecka efter att hemsidan hade uppdaterats blev de kontaktade av media angående miljöfrågor…

Se hela deras hemsida här.