Sigismund Fastigheter

Ett nytt fastighetsbolag i Kristinehamn behövde en hemsida för att få kontakt med nya hyresgäster och visa upp sitt bestånd. Fokus är ”Hus med karaktär”. Jag arbetar som webbredaktör för sidan och ansvarar för löpande uppdateringar. Se hela hemsidan för Sigismund Fastigheter.