Sigismund Fastigheter

Ett nytt fastighetsbolag i Kristinehamn behövde en webbsida för att få kontakt med nya hyresgäster och visa upp sitt bestånd. Fokus är “Hus med karaktär”. Jag arbetar som webbredaktör för sidan och ansvarar för löpande uppdateringar. Se hela sidan för Sigismund Fastigheter.