Picassos Veranda

Hösten 2022 hjälpte jag Picassos Veranda att anpassa och uppdatera deras webbsida för att förmedla Aktiviteter, Fest och högtid samt information om Boende. Även tydligare öppettider och nytt bildmaterial ingick. I augusti 2023 har Picassos Veranda skapat en ny webbsida med alla dessa komponenter och med annan layout.