Picassos Veranda

Sedan september 2022 uppdaterar jag löpande hemsidan för Picassos Veranda, café och bistro i Kristinehamn. Se hela hemsidan här.