Picassos Veranda

Jag har hjälpt Picassos Veranda att anpassa och uppdatera deras hemsida för att förmedla Aktiviteter, Fest och högtid samt information om Boende. Även tydligare öppettider och nytt bildmaterial ingick. Se hela hemsidan här.