Picassos Veranda

Hösten 2022 hjälpte jag Picassos Veranda att anpassa och uppdatera deras hemsida för att förmedla Aktiviteter, Fest och högtid samt information om Boende. Även tydligare öppettider och nytt bildmaterial ingick. I augusti 2023 har Picassos Veranda skapat en ny hemsida med alla dessa komponenter med annan layout.