Smaka på Kristinehamn

forsta_sida

På uppdrag av Näringslivssamverkan i Kristinehamn (Närsam) har jag skapat en webbplats som heter “Smaka på Kristinehamn”. Detta för att synliggöra samarbetet i grupperingen som heter “Smaka på Kristinehamn” och bidra till marknadsföringen av alla de företag som arbetar med hantverksproduktion av mat och dryck och lokalproducerat.

Syftet med webbplatsen är att vara en portal till de företag som finns inom kommunen. I ett första skede ingår sju företag men antalet kommer löpande att öka allteftersom nya deltagare ansluter sig till samarbetet. Läs mer.