Webbplats – Smaka på Kristinehamn

forsta_sida

I enlighet med Kristinehamns antagna besöksstrategi har Närsam och engagerade matföretag startat ett samarbete för att lyfta mat och dryck i kommunen. För att synliggöra detta samarbete och bidra till marknadsföringen av alla de företag som arbetar med hantverksproduktion av mat och dryck och lokalproducerat har jag fått i uppdrag att skapa en webbplats som heter “Smaka på Kristinehamn”.

Syftet med webbplats är att vara en portal till de företag som finns inom kommunen. Den ska fånga in intressenter som inte känner till namn på de företag som arbetar med lokalproducerat och kunna slussa dem vidare till rätt typ av företag. I ett första skede ingår sju företag i samarbetet men antalet kommer löpande att öka allteftersom nya deltagare ansluter sig.

Webbplatsen ska på bästa sätt:

 • synliggöra allt som sker kring lokalproducerat och hantverksproduktion av mat och dryck
 • visa upp alla deltagande företage på så rättvist och bra sätt som möjligt
 • lyfta fram nya produkter och nya upplevelser
 • skapa förutsättningar för nya samarbeten mellan företag

Upplägget som använts använder en flexibel definitionslösning. Företag och produkter kan sökas på väldigt många olika sätt, nämligen:

 • produkter
 • företagsnamn
 • bransch
 • läge
 • inriktning
 • öppettider
 • utmärkelser
 • gåvor
 • mm

Alla företag presenteras med namn och logga i högermarginalen hela tiden, oavsett var på webbplatsen man befinner sig. Företagen visas i slumpmässig ordning vilket gör att det hela tiden är olika företag som ligger överst. Detta ger en rättvis synlighet. (Se högerkolumnen på båda bilderna nedan.) Det går också att visa upp olika sorters företag blandat med evenemang under en och samma rubrik – se exemplet nedan:

evenemangbild

Faktainformationen om varje företag innehåller kortfattad och målande information med länkar till respektive företags egen hemsida för mer detaljer. Bilder ger en snabb inblick i verksamheten. Se nedan.

deltagarinfo

Vissa varor/produkter lyfts upp efter säsong – t ex är det jultema när vi webbplatsen lanseras, se nedan. Temat ändras löpande. Webbplatsen är självklart också responsiv – dvs kan visas på både mobiler, iPad och datorer.

smakajulen

Till Smaka på Kristinehamn.