Wermlands Brygghus

wb

Wermlands Brygghus hade allt fler mobila besök på sin webbsida.

För att underlätta för de som har mobiltelefon eller Ipad har jag därför gjort om webbsidan och gjort den responsiv, dvs den ställer om sig beroende på vilken enhet som används.Vi passade också på att göra en del andra förbättringar. Läs mer.

Fokus är nu helt på produkterna som överallt på webbsidan hela tiden finns med i högerkolumnen.Vi har också gjort en del övriga förbättringar och förtydliganden, se vidare på bilderna nedan.

Här understryks också den gammaldags image och framtoning som företaget har och de populära fotografierna från etiketterna lyfts fram.

Dessutom finns nu viss information på engelska eftersom det är många som inte pratar svenska som är intresserade av öl från brygghuset.

Gamla webbsidan syns nedan. Den hade all information som behövdes och var mycket välbesökt, men det var dags för förnyelse och förbättringar på flera plan.

brygghuswebbgammalliten

Och här nedan syns den nya webbsidan med fokus på produkterna och en mer gammaldags framtoning. Till höger syns kolumnen där alla produkter kortfattat presenteras och högst upp på förstasidan syns tre av de populära fotografier som finns på etiketterna. Omarbetningen är gjord i samarbete med Designcubical HB.

brygghuswebbnyliten

Nedan syns också skillnaden på en responsiv och icke responsiv webbsida. I mobilen ser en icke responsiv sida exakt likadan ut som på datorn, med påföljd att den är svår att läsa eftersom man behöver förstora för att se bättre och då bara ser delar av informationen åt gången. En responsiv sida ställer om sig beroende på enhet och ger bra överblick och text i läsbart format, samt menyfunktioner i en liten ruta högst upp till höger, t ex.

brygghusmobilgammalnyhet

Gammal och svårläst

brygghusmobilnynyhet

Ny med läsbar text