Värmlandsmat

varmlandsmat

Föreningen Värmlandsmat gav mig i uppdrag att göra en ny webbsida som bättre visade upp medlemmarna och det rika utbud av lokalproducerad mat som finns i Värmland. Alla medlemmar behövde kunna underhålla sin egen information och större fokus skulle läggas på aktiviteter och nyheter och ett enklare förfarande för föreningsuppdatering.

Den tidigare webbsidan var resultatet av ett EU-projekt och hade många år på nacken.

Det var också viktigt att anpassa sidan till smarta telefoner och andra mobila enheter – för turister är det numera den smarta telefonen som är verktyget för informationssökning.

Den gamla webbsidan såg ut så här:

varmlandsmatfore

Medlemsantalet och intresset för lokalproducerad mat har sedan dess ökat markant. Den nya webbsidan behövde fungera som en portal och är uppbyggd så att alla medlemmar har stor chans att synas. Det var också viktigt att synliggöra aktiviteter och nyheter.

Den nya webbsidan ser ut så här:

nywebbsidahela

Här utnyttjar vi ett bildspel för att synliggöra alla medlemmar i produktgrupper och dessutom används en slumpmässig generator för att visa medlemmar en och en under rubriken “En av våra producenter”. På förstasidan finns även en kalender med kommande evenemang (denna är helt datumstyrd). Också den senast inskrivna nyheten, i detta fall ett välkomnande av nya medlemmar, syns redan på förstasidan.

Bildspelet sätter fokus på den goda maten och skapar en stämning ihop med ladugårdsväggen (som står för gårdarna där maten produceras).

I övrigt kan producenterna listas i bokstavsordning eller produktgrupper samt vilka som har gårdsbutik. Inspirerande recept kan sorteras på ingredienser eller typ av maträtt (förrätt, bakverk o dyl).

Alla medlemmar kan själva ändra och skriva in text och lägga till bild för sitt eget företag.

Föreningen presenteras i sin helhet på en undersida och hela webbplatsen är sökbar. Projektet är genomfört tillsammans med Karin Olsson på KoBoToLo.

Se hela webbsidan för Värmlandsmat.