Värmlands Sportscamp

sportcamp

I januari 2016 startade Värmlands Campanläggning en verksamhet som arrangerar idrottsläger för barn under sommartid – Värmlands Sportscamp. En av försäljningskanalerna är självklart en webbsida.

Tillsammans med Värmlands Campanläggning har jag tagit fram en webbsida som ska innehålla all nödvändig information och fortlöpande beskriva arbetet med lägerverksamhetens uppbyggnad och så småningom genomförande (som sker sommaren 2016).

Webbsidan ska förmedla samhörigheten med moderbolaget Värmlands Campanläggning och har därför ett likartat upplägg men använder andra färger.

Deltagarna i lägren är från 6-15 år och blått och rött är tydliga och glada färger. Webbsidan är förberedd för att visa mycket bilder och kommer successivt att fyllas på med både information och bildmaterial. Webbsidan har också ett anmälningsformulär och information om tillgängliga platser på respektive läger.

Alla lägerdeltagare bor på Värmlands Campanläggning som drivs av samma ägare.

Webbsidan för Värmlands Sportscamp:

sportscamp