Österviks kapell

nyostervik

Österviks kapell satsar på marknadsföring på internet och vill visa mer av kapellet, parken och skulpturmuseet. Viktigt var också att lyfta fram kapellets historia och tillhandahålla uppdaterad information om öppettider, priser och tillgänglighet. Dessutom behövdes engelsk information till alla utländska turister. Jag har gjort design, innehåll, översättning och foto.

En kalender som kan uppdateras av samtliga personer som bokar salarna var också viktigt att få med.

Vi har lyft upp historien genom att poängtera byggstil, byggår och museiverksamhet redan på första sidan.

Före: Nedan ses den hemsida som kapellet hade förut.

ostervikgammalhemsidawebb

Efter: Här nedan ses den nya hemsidan. Vad gäller design valde jag att ta fasta på byggmaterialet tegel (som är en viktig komponent i den nygotiska stilen) och att skapa stora bildytor.

nyhemsidaostervikwebb

På förstasidan möts besökaren av ett bildspel som visar nytagna bilder, både på exteriör och interiör. Bildspelet byts efter säsong och på så vis kan man visa upp kapellet i olika  årstider.

Vi har också lyft fram bokningen och kalendern samt lagt till engelsk information. Kapellet besöks idag av många utländska gäster men har potential att locka ännu fler kulturintresserade turister. En Facebook-sida är också skapad och länkad till hemsidan. Allt för att få så bra räckvidd som möjligt och löpande kunna informera om händelser och aktiviteter.

Se hela Österviks hemsida.