HK Träningscenter

hk

HK Träningscenter expanderar och medlemsantalet ökar. I samband med det ställs nya krav på den befintliga webbsidan. Jag har fått i uppdrag att sköta löpande underhåll och uppdateringar och samtidigt göra vissa förändringar i struktur och upplägg. Sidan är skapad med ett webbverktyg hos one.com och förändringarna sker inom ramarna för detta verktyg. Min allra första åtgärd beskrivs nedan. Arbetet fortsätter löpande och kan följas på HK Träningscenter.

Nedan syns den nya förstasidan, jag har valt att ersätta den gamla bilden med en medlemsbild och lagt in nyheter som en av tre informationspunkter. Jag har också lagt in deras slogan, Vi tränar för att bli äldre – Hela Kroppen, hela livet, i det fasta området överst på sidan – då syns den överallt. Jag bytte också den gamla bakgrundsfärgen mot vitt för att ge ett renare intryck.

hkny

Tidigare såg förstasidan ut enligt nedan, bilden var svår att tyda och den slogan som stod mitt på bilden syntes enbart på förstasidan:

hkgammal