Fordonstvätten

fordons

Fordonstvätten på Örsholmen i Karlstad hade en webbsida från 2005 som inte längre gick att underhålla.

Nu var det dags att ta nya tag och att visa upp den service och de tjänster som kan erbjudas 2014. Fordonstvätten har ett välbesökt café i samma lokaler och kan bl a erbjuda fika medan bilen eller lastbilen tvättas. Vi ville också lyfta upp människorna och mer av de tilläggstjänster som finns.

Fordonstvätten ägs av Olssons Städ i Kristinehamn och kopplingen mellan företagen behövde synliggöras bättre.

Nedan ses den gamla webbsidan:

hemsidagammalwebb

 

 

Här nedan ses den nya webbsidan.

nyhemsidamickewebb

 

Vi valde att sätta tvättbubblor som bakgrund – hela verksamheten baseras ju på rengöring. Detta gav också en tydlig och omedelbar förändring. Designmässigt ville vi lyfta fram nyheter och erbjudanden på förstasidan och skapa en stor bildyta för att visa bilder från verksamheten. Man ser tydligt att sidan underhålls och är aktuell när datum på nyheterna visas på ett tydligt sätt. För varje område har vi lyft upp personalen, både i arbete och som grupp. I det här projektet har jag också bidragit med fotografering. Se hela Fordonstvättens webbsida.