Föreläsning 19 mars

picassoskulptur

Föreläsning om Picassoskulpturen – en av världens största monumentalskulpturer av Picasso. Historien om hur den gick från ett frö i Picassos fantasi till att bli en verklig skapelse på 35 ton är både brokig och fascinerande. Med bildspel på datorn berättar jag hur det gick till. Föreläsningen tar ca 40-50 minuter.

Plats: HK Träningscenter, Kristinehamn
Pris: 50 SEK/vuxen
Anmälan: 0550-165 01
Mer information.