Picassos Veranda – extra resurs

Sen oktober 2023 hjälper jag Picassos Veranda som extra resurs, bl a med verksamhetsutveckling och marknadsföring. Många aktiviteter kräver bra logistik.