Miljö och hållbarhet

Självklart månar jag om miljön och gör det som är möjligt. Som stads- och naturguide:

  • använder jag befintlig infrastruktur som mina skådeplatser/besöksmål
  • lämnar jag och mina grupper inga spår – utöver fotspår – skräp plockas alltid med hem
  • använder jag en cykel som tjänstefordon
  • använder jag kommunala transporter i form av bussar och turbåtar för mina besökare