Guidning av Lottie Knutsson

År 2021 gjorde Lottie Knutsson en resa i Värmland och stannade bl a i Kristinehamn. Hon fick en historisk stadsvandring tillsammans med Regina Nordenfeldt, som levde i Kristinehamn på 1700-talet. Tack till Turistbyrån i Kristinehamn som fotograferade!

Lottie Knutsson 2021
Lottie Knutsson 2021