Rekognoscering på Järnleden maj 2021

Då har jag gått en första tur på Järnledens första etapp mellan Hytte och Niklasdamm. År från år händer det saker med leden och en tur är aldrig den andra lik. Denna gång såg vi häger, rådjur, rödhake, skrak, en padda och mängder av spår efter bäver, spettfåglar och räv.