Järnleden 12 augusti

Söndag den 12 augusti arrangerar jag guidad tur på Järnleden 9.00-15.00. Anmälan och mer information.