Omarbetning av webbplats för Stadshotellet

stattny

Jag har fått förmånen att hjälpa nya hotelldirektören för Stadshotellet i Kristinehamn att anpassa hotellets webbplats efter nya omständigheter och förhållanden. Vi har börjat med att lägga till ytterligare material och utöka antalet fotografier. Vi har också uppdaterat med information om ny frukostmatsal, nya öppettider i restaurangen samt skapat ett forum där man kan lyfta fram sådant som är aktuellt. Vi har även lagt till information om nattklubben och en länk till turistinformation om evenemang i Kristinehamn. Dessutom har vi skapat ett avsnitt med engelsk information eftersom hotellet har många gäster från andra länder. Här finns också en direktlänk till engelsk online-bokning.

Vi har beskrivit hotellet och dess centrala placering mer i detalj och börjat arbeta med att synliggöra aktiviteter på hotellet och restaurangen. Bildmaterial som inte är från hotellet har rensats bort från sidan.

Förutsättningarna för omarbetningen av sidan var att struktur och mall skulle fortsatt vara densamma – det var inte en ny webbplats som skulle skapas utan en uppfräschning av den befintliga. I uppgiften ingick inte fotografering varför jag endast har arbetat med befintligt fotografiskt material, men på ett nytt sätt.

stattföre

Stadshotellets webbplats före omarbetning. I menyn saknades länkar till engelsk information, länk till aktiviteter i Kristinehamn och aktuella nyheter.

nyastatt

På den omarbetade webbplatsen finns information på engelska, länkar till aktiviteter i Kristinehamn samt information om nattklubben. Vi har lyft fram ordet fest och även lagt en länk till aktuell meny (under restaurang). Vi har också lagt in mer bildmaterial i bildspelet överst på förstasidan.

stattrumföre

Så här såg rumsinformationen ut före omarbetningen. Bilden visar designerns vision och inte ett verkligt rum. Dessutom saknades information och bilder på bl a dubbelrum.

nyastattrum

Den omarbetade sidan visar bildmaterial från verkliga rum och beskriver rummen mer utförligt.

Till Stadshotellet i Kristinehamn.