HK träningscenter – underhåll av webbsida

hk

Jag har fått uppdraget att sköta löpande underhåll och uppdatering av webbsidan för HK Träningscenter i Kristinehamn. Medlemsantalet ökar och webbsidan får en allt större betydelse för spridning av information. Jag ska sköta löpande underhåll och samtidigt förändra sidans uppbyggnad något för att tillgodose nya behov. Sidan är byggd med ett webbverktyg på one.com.